JEDNO MESTO - JEDNO SRDCE - JEDEN KLUB
SK EN

Manažment klubu

Športový riaditeľ

Filip Holec

filip.holec@fksenica.eu

Športový riaditeľ mládeže

Milan Suchý

milan.suchy@fksenica.eu

Ekonomický úsek

Barbora Parčiová

barbora.parciova@fksenica.eu

Mediálny manažér

Igor Tabiš

igor.tabis@fksenica.eu

Športový sekretár

Ivan Tobiáš

ivan.tobias@fksenica.eu

Technický úsek

Pavol Hutta

pavol.hutta@fksenica.eu